ВАШ ПАРТНЕР ЗА ЈАВЕН ЦАРИНСКИ СКЛАД

 

 

Компанијата АГРОНОВА ДОО од Скопје е основана во јануари 2003 година.

Во склоп на компанијата организиран е подсистемот АГРОНОВА ДОО - СКЛАДИШТА МАЏАРИ.

Јавни и царински скалдишта со одлична локација на влезот во Скопје, овозможувајќи пристап на тешки товарни возила, избегнувајќи го централното градско подрачје.

Агронова складишта Маџари опфака простор од 15 000 м2 од кои 4 000м2 покриен и полупокриен простор и  индустриски колосек со соодветна инфраструктура.

Опремено е со соодветна опрема за манипулација (електрични, дизел и рачни вилушкари), располага со непрекинато 24 часовно физичко обезбедување, мониторинг и видеонадзор на целиот комплекс.

 

АГРОНОВА ДОО
Сите права се задржани © 2010