ВАШ ПАРТНЕР ЗА ЈАВЕН ЦАРИНСКИ СКЛАД

 

 

Сектори на интерес и роба што може да се ускладиштува:

 

АРТИКЛИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА
   ХРАНА, ТЕКСТИЛ, МЕБЕЛ, САНИТАРИИ...


ХЕМИКАЛИИ
   КОЗМЕТИКА


ЛЕКОВИ И ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА


МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА


ITC ОПРЕМА И ИНЖЕНЕРИНГ


ADR


АВТОМОБИЛИ


ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ...

 

АГРОНОВА ДОО
Сите права се задржани © 2010