ВАШ ПАРТНЕР ЗА ЈАВЕН ЦАРИНСКИ СКЛАД

 

 

АГРОНОВА ДОО - складишта Маџари ги нуди следниве содржини и активности

 

ЦАРИНСКИ СКЛАД од тип „А“ со царински број А0817
   (IMA 7 - неограничено чување на стока под царински надзор);

 

ЦАРИНСКА ПРОСТОРИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЧУВАЊЕ
    со царински број    S0280/1010/2010
   (ППЧ - Чување на стока под царински надзор до 20 дена)

    

ЈАВНИ  СКЛАДИШТА

  

ПАРКИНГ ЗА ЛОКАЛНО ЦАРИНЕЊЕ

 

КАМИОНСКА  ВАГА

  

ИМАТЕЛ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОВЛАСТЕН ПРИМАЧ

(БРОЈ S40/1010/00152/2010) ЗА СИТЕ ЦАРИНСКИ ИСПОСТАВИ

 

 

     ИЗРАБОТКА НА ЗБИРНА ДЕКЛАРАЦИЈА -   ПРИЈАВУВАЊЕ

Претходните содржини и одобрение овозможуваат да се скрати комплетната постапка за ослободување на камионите на околу два часа.

 

АГРОНОВА ДОО
Сите права се задржани © 2010